Wij en ons afval………

Pag. 3 Het is nu een jaar of acht geleden dat Henk van Doorn en ik bij elkaar kwamen en in gesprek raakt over de vervuiling in onze stad. Ook toen al was er sprake van zwerfafval, rommel die zomaar ergens op straat neer gezet werd. Het ontbrak er nog maar aan dat er geen […]

Verslag Regiodag Almere Stedenwijk

In Almere Stedenwijk is iets bijzonders aan de hand, buurtbewoners nemen steeds meer verantwoordelijkheden voor de omgeving en voor elkaar. De rol van de gemeente en de welzijnsorganisaties in de wijk neemt hierbij af. Maar hoe verloopt dit proces en wat gebeurt er allemaal op het terrein van bewonersinitiatieven en verschuivende verantwoordelijkheden? Op zaterdag 25 […]

Bloembakken aan de lantaarnpalen

Al 32 jaar woon ik (Brigitte van Doorn) met veel plezier in deze wijk, en nog steeds in dezelfde woning die we toendertijd zelf mochten uitkiezen (niet te geloven hè). In ons straatje wonen de meeste mensen nog vanaf de begintijd. Waardoor dat komt??? In ieder geval hebben we het heel gezellig en letten we […]

Aan de bestuurstafel september 2013

Als u deze website al vluchtig doorgekeken hebt dan zal het u opgevallen zijn dat er nog al wat activiteiten op handen zijn. Een totaal vernieuwd Arnhemplein, dat is onderdeel van de toekomst. En dan een totaal gerenoveerde tunnel, voorzien van een mooi kunstwerk bedacht dor de kinderen uit de wijk en uitgevoerd door Saskia […]

Het Arnhemplein – update

Uitnodiging: Op maandag 16 september zal de herinrichting van het Arnhemplein feestelijk worden begonnen. Wij zouden het fijn vinden als u daarbij aanwezig zou willen zijn. De feestelijkheden beginnen om 9.00 uur. Om 10.00 uur zullen de kinderen de eerste schep in de grond steken. Daarna is er wat te drinken en te snoepen. Van […]

Arnhemplein – “Een parel van ontmoeting”

Voortgang Arnhemplein Als ik over straat loop en langs het Arnhemplein wordt in aangesproken door mensen met de vraag “Wanneer gaat er nou wat gebeuren?” Een goede vraag, die we ons als bestuur ook vaak stellen. Wat is er aan de hand? Een werkgroep heeft een jaar lang hard gewerkt aan een plan voor het Arnhemplein […]

Vroeger

Vaak hoor je mensen zuchten ‘vroeger was het toch allemaal beter’ en in zekere zin hebben ze gelijk. Natuurlijk willen we allemaal de armoede niet terug maar het dagelijkse leven verliep op een bepaalde manier rustiger en de sociale cohesie was, in mijn beleven, een stuk groter. Neem nou het straatbeeld op vrijdag. De vrouwen […]

Tien voor tuinen

Het project Tien Voor Tuinen gaat weer van start. Medewerkers van Ymere en van de SVBS gaan de wijk door en maken een keus van voortuinen die een gratis opknapbeurt krijgen van Ymere. De doelgroep is overwegend ouderen en mensen die slecht ter been zijn. Het kan dus zomaar zijn dat we bij u aanbellen met de mededeling dat uw tuin […]

Kookactiviteiten

KOOKACTIVITEITEN IN “ONS PANDJE”: WAAR HET OM GAAT In Stedenwijk midden wonen relatief veel ouderen. De vergrijzing is hier de oorzaak van. Hier onder zijn ouderen die een partner hebben verloren of die altijd alleen zijn geweest. Een groot deel is slecht ter been en komt nagenoeg het huis niet meer uit dan alleen voor de hoognodige boodschappen. Deze groep ouderen dreigt in een sociaal isolement terecht […]

Vrijwilligers

Wist u: dat er steeds meer activiteiten in onze buurthuizen zijn? dat er nog veel klussen gedaan moeten worden om alles op orde en draaiende te houden? dat veel activiteiten die we hebben ondernomen en willen ondernemen afhangen van de inzet van veel (te weinig) vrijwilligers? Het buurtwerk zal in de komende tijd steeds belangrijker […]

Volg ons op Twitter